Bridgecursus

Een spel voor 10- tot 100jarigen…..

Bridge is steeds meer hét spel geworden van mensen die van kaartspelen houden. Eenmaal het spel geleerd, dan blijft men er vaak mee doorgaan zo lang de gezondheid het toelaat. Omdat het nooit verveelt en je blijft leren. Men kan het on-line spelen op internet met de laptop of tablet, maar ook gezellig in clubverband. Het wordt gespeeld met een partner volgens bepaalde spelregels. Die moet je even onder de knie krijgen.

Bij voldoende deelname kunnen we  weer een cursus voor beginners te starten.
De cursus gaat van start als zich minimaal 16 deelnemers hebben aangemeld.
Ze wordt gegeven in het MFC te Sleen en/of de Schalm in Nieuw Amsterdam. Afhankelijk van het aantal en de herkomst van de deelnemers.
Aan het eind van deze cursus kun je in Sleen of in Nieuw Amsterdam gaan meespelen in de C-lijn van de club bedoeld voor beginners.

U kunt zich opgeven bij mij:

Sien Hoekman
Tel.: 0591-303915 of 06-30314120
a.hoekman@hotmail.com